Färgutbildning – utbilda dig i färganalys

Informationsbladet för färgutbildningen kan du ladda ner här. 

På grund av de rådande omständigheterna har vi inte några inplanerade utbildningar i höst. Vi kan ordna privata utbildningar för 1-2 personer i våra lokaler i Ljusdal då vi på så sätt kan ta full hänsyn till distans och hygien för att minska smittspridningen av Covid-19. 

                  Vid intresse kontakta Agneta på info@colourmebeautiful.se                         

eller telefon 070-638 1956

Bokning sker via e-post till info@colourmebeautiful.se senast 3 veckor innan kursstart.

Vid anmälning skall en anmälningsavgift på 5000 sek (+ moms) erläggas. Vid avbokning senast 3 veckor innan kursstart får du tillbaka hela avgiften. Full avgift för kursen skall betalas senast 3 dagar innan kursstart.

Maxantal deltagare för varje kurs är 8 personer.

Minsta antal deltagare vid varje kurs är 3 personer. Vid deltagarantal under 3 personer ställs kursen in. Anmälda deltagare får automatiskt plats på utbildningen vid annat tillfälle alternativt bokningsavgiften tillbaka.