Stylistutbildning – jobba som personlig stylist

Stylistutb info maj 2016

 

Informationsbladet om vår Stylistubildning kan du ladda ner här.

Bokning sker via e-post till info@colourmebeautiful.se senast 3 veckor innan kursstart.

Vid anmälning skall en anmälningsavgift på 3000 sek (+ moms) erläggas. Vid avbokning senast 3 veckor innan kursstart får du tillbaka hela avgiften. Full avgift för kursen skall betalas senast 3 dagar innan kursstart.

Maxantal deltagare för varje kurs är 8 personer.

Minsta antal deltagare vid varje kurs är 3 personer. Vid deltagarantal under 3 personer ställs kursen in. Anmälda deltagare får automatiskt plats på utbildningen vid annat tillfälle alternativt bokningsavgiften tillbaka.